Τηλέφωνα νοσοκομείου

ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΠΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2251057700 / 2251351100
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Διαλογή ασθενών 5119 / 2251351119
Γρ. Επειγόντων Περιστατικών 5125 / 2251351125
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Νοσηλευτές/τραυματιοφορείς 5122 / 2251351122
Τηλειατρική 5124 / 2251351124
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Περιστατικά Γρ.Προισταμένης 5120 / 2251351420
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Περιστατικά Χειρουργικού 5121 / 2251351121
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Περιστατικα Παθολογικό 5123 / 2251351123
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Περιστατικά Παιδιατρικού 5106 / 2251351106
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Περιστατικά Ορθοπεδικoύ 5119 / 2251351119
Εξωτερικά ιατρεία
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Νευρολογικό 2 5163 / 2251351163
Οπτικά Πεδία 5157 / 2251351157
Γρ. Λοιμώξεων - Εκπαίδευσης 5282 / 2251351282
Γραμ.Εξωτερικών Ιατρίων - ΡΑΝΤΕΒΟΥ 5150 / 2251351150
Γυναικολογικό 5610 / 225135610
Δερματολογικό 5170 / 2251351305
Διαβητολογικό 5153 / 2251351153
Ε.Ι. Ασματος - Πνευμονολογικό 5152 / 225135152
Εγκεφαλογράφος 5156 / 2251351156
Καρδιολογικό 5151 / 2251351151
Λιπιδαιμικό-Υπερτασικό Ελεγχος Μαστού 5154 / 2251351154
Νευρολογικό 1 5162 / 2251351162
Οδοντιατρικό 5169 / 2251351169
Ορθοπεδικό 5155 / 2251351155
Ουρολογικό 5167 / 2251351167
Οφθαλμολογικό 5161 / 2251351161
Παθολογικό Τακτικό 5168 / 2251351168
Παιδιατρικό 5107 / 2251351107
Φυσιοθεραπευτήριο 5172 / 2251351172
Χειρουργικό Τακτικό 5164 / 2251351164
Ω.Ρ.Λ. 5160 / 2251351160
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Στάση Αδελφής ΜΜΑ 5835 / 2251351835
OFFICE Φαγητού 5836 / 2251351836
Γραφείο Ιατρών Μ.Μ.Α 5834 / 2251351834
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ. Ιατρών Πνευμονολογικού 5829 / 2251351829
Στάση Αδελφής Πνευμονολογικού 5494 / 2251351494
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Στάση Αδελφής Νευρ/κού 5312 / 2251351312
Γραφείο Ιατρών Νευροχειρουργικού 5338 / 2251351338
Εργαστηριακός τομέας
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ.Ακτινοφυσικού 5519 / 2251351519
Γρ.Ιατρών Ακτινολογικού 5521 / 2251351521
Γραμματεία Ακτινολογικού 2 5524 / 2251351524
Γραμματεια Ακτινολογικού 1 5523 / 2251351523
Διευθυντής Ακτινολογικού 5522 / 2251351522
Μαστογράφος 5220 / 2251351520
Οστεωπόρωση 5514 / 2251351514
Υπέρηχος 5512 / 2251351512
Χειριστήριο Ακτινολογικου 1 5516 / 2251351516
Χειριστήριο Ακτινολογικου 2 5528 / 2251351528
Γραμματεία Υπερήχου 5512 / 2251351512
Αξονικός-Μαγνητικός τομογράφος
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Προετοιμασίας Ασθενούς 5525 / 2251351525
Διαγνωστικό Μαστού 5517 / 2251351117
Γραμματεία Αξονικού 5534 / 2251351534
Γραφ. Διευθυντή 5530 / 2251351530
Χειριστήριο Μαγνητίκου 5540 / 2251351540
Διαγνωτικό Αξονικού 5529 / 2251351529
Διανυκτέρευση Τεχνικού 5526 / 2251351526
Γρ. Ιατρών -Επιμελητές 5542 / 2251351542
Χειριστήριο Αξονικού 5541 / 2251351541
Χειριστήριο Μαγνητικου 5540 / 2251351540
Αιματολογικά εργαστήρια
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Βροχοσκόπησης 5377 / 2251351377
Αιματολογικό 2246 / 2251352246
Αιματολογικό - Ιατρός 5247 / 2251351247
Αιμοδοσία Αιμοληψίες 5239 / 2251351139
Αιμοδοσία Διασταυρώσεις 5233 / 2251351233
Αιμοδοσία Εργαστήριο 5234 / 2251351234
Βιοχημικό 5245 / 2251351245
Βιοχημικό - Εφημερείο 5244 / 2251351244
Βιοχημικό Προϊστάμενος 5243 / 2251351243
Γραμματεία Εργαστηρίων 5241 / 2251351241
Καλλιέργιες 5228 / 2251351228
Κυτταρολογικό Εργαστ. 5227 / 2251351227
Μικροβιολογικό 5238 / 2251351238
Μικροβιολογικό - Ιατρός 5231 / 2251351531
Μον. Προλ. Μεσ. Αναιμίας - Εργαστήριο 5232 / 2251351232
Μον. Προλ. Μεσ. Αναιμίας Αιμοληψίες Ερ. 5220 / 2251351220
Ορμονολογικό Ανοσλ/κό / 0000000
Παθολογοανατομικό Γραφ. Ιατρ. 5201 / 2251351201
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Α 5223 / 2251351223
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Β 5225 / 2251351225
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων 2 5723 / 2251351723
Ανάνηψη 5721 / 2251351721
Γραφείο Διευθυντή Ενδοσκοπήσεων 5717 / 2251351717
Γραφείο ιατρών Ενδοσκοπήσεων 5719 / 2251351719
Στάση Αδελφής 5720 / 2251351720
Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων 1 5722 / 2251351722
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ.Προισταμένης Στεφανιαίας Νόσου 5480 / 2251351480
Προισταμένη Καρδιολογικού 5472 / 2251351472
OFFICE Φαγητού 5475 / 2251351475
Γραφ. Διευθυντη Καρδιολογικού 5476 / 2251351476
Γραφ. Ιατρών Καρδιολογικού 1 5473 / 225135473
Μονάδα Εμφραγμάτων 5470 / 2251351470
Στάση Αδελφής Πνευμ-Καρδιολογικου 5471 / 2251351471
Γραφείο Γιατρών Καρδιολογικού 5474 / 2251351474
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Στάση Αδερφής 5831 / 2251351831
Προισταμένη Λοιμώξεων 5832 / 2251351832
Γραφείο Ιατρών 5833 / 2251351833
Μ.Ε.Θ.
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών Μ.Ε.Θ. 5333 / 2251351333
Προισταμένη Μ.Ε.Θ. 5335 / 2251351535
Στάση Αδελφής ΜΕΘ 5329 / 2251351329
Μ.Τ.Ν.
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραμματεία Μ.Τ.Ν. 5222 / 2251351222
Μονάδα Τεχνικού Νεφρού 5229 / 2251351229
Νεφρολογικό Γραφ. Ιατρών 5217 / 2251351217
Νεφρολογικό Εξωτ. Ιατρείο 5219 / 2251351219
Οσμωση Μ.Τ.Ν. 5206 / 2251351206
Στάση Αδελφής Τεχνικού Νεφρού 5230 / 2251351930
Γυναικολογικό - Μαιευτικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Νεογνών 5172 / 2251351172
Αίθουσα Τοκετών 5173 / 2251351173
Στάση Αδελφής Μιαιευτικού 5677 / 2251351677
Μαιευτήριο
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Πληροφορίες 2 5644 / 2251351644
Προετοιμασία Επιτόκων 5642 / 2251351642
Γρ. Προισταμένης 5640 / 2251351640
Γραφ. Ιατρών 5641 / 2251351641
Πληροφορίες 5643 / 2251351643
Στάση Αδελφής 5635 / 2251351635
Γρ.Προισταμένης Μιαιευτηρίου 5640 / 2251351640
Χειρουργεία 1 5625 / 2251351625
Χειρουργεία 2 5628 / 2251351628
Μιαιευτική Κλινική
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Office Φαγητού 5673 / 2251351673
Γραφ. Ιατρών 1 5670 / 2251351670
Γραφ. Ιατρών 2 5672 / 2251351672
Εξεταστήριο 5671 / 2251351671
Γρ. Προισταμένης 5676 / 2251351676
Διανυκτέρευση Ιατρών 5684 / 2251351684
Μονάδα Πρόωρων Βρεφών
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Εργαστήριο 5685 / 2251351685
Γραφ. Ιατρών 5686 / 2251351686
Στάση Αδελφής 5687 / 2251351687
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Χημειοθεραπείας 5290 / 2251351290
Προισταμένη 5724 / 2251351724
Γρ.Αιματολόγου 5712 / 2251351712
Γραφειο Ιατρών Ογκολογικού 5713 / 2251351713
Στάση Αδελφής 5725 / 2251351725
Γρ. Ογκολόγου 5714 / 2251351714
Ορθοπεδικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών Ορθοπεδικού 5327 / 225135327
Γραφ. Ιατρων Ορθοπεδικού 5327 / 2251351427
Στάση Αδελφής Ορθοπεδικού 5311 / 2251351311
Ουρολογικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών Ουρολ/κού 5716 / 2251351716
Στάση Αδελφής Ουρολογικού 5715 / 2251351715
Οφθαλμολογικό & Ω.Ρ.Λ. τμήματα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Διανυκτέρευση Ιατρών 5565 / 2251351565
Γρ.Διευθυντή ΟΦΘ. 5566 / 2251351566
Γρ.Διευθυντή ΩΡΛ 5567 / 2251351567
Γραφ. Ιατρών Οφθ/κού 5551 / 2251351551
Γραφ. Ιατρών Ω.Ρ.Λ. 5569 / 2251351569
Ειδικευόμενοι ΩΡΛ-ΟΦΘ. 5572 / 2251351572
Εξεταστήριο Ιατρών Οφθ/κού 5550 / 2251351550
Εξεταστήριο Ιατρών Ω.Ρ.Λ 5573 / 2251351573
Προισταμένη ΩΡΛ-Οφθ. 5574 / 2251351574
Στάση Αδελφής Οφθ-Ωρλ 5575 / 2251351575
Παθολογικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Παρασκευής Κυροστατικών 5379 / 2251351379
Γραφ. Ιατρών Β1 5837 / 2251351837
Γραφείο Χημειοθεραπείας Β' 5308 / 2251351308
Γρ.Ιατρών α2 5827 / 2251351827
Εξεταστήριο 5830 / 2251351830
Εφημερείο 5838 / 2251351838
Προισταμένη Παθολογικού Α' 5824 / 2251351824
Προισταμένη Παθολογικού Β' 5839 / 2251351839
Αίθουσα Χημειοθεραπείας 5290 / 2251351290
Γρ. Ιατρών Β 5837 / 225135837
Γραφ. Ιατρων α1 5826 / 2251351826
Γραφ. Ιατρών Β2 5842 / 2251351842
Μον.Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας 5835 / 2251351835
Στάση Αδελφών Α΄Παθ. 5825 / 2251351825
Στάση Αδελφών Β΄Παθ. 1 5840 / 2251351840
Παιδιατρικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ.Ιατρών Παιδιατρικού 5585 / 2251351585
Κουζίνα Παιδιατρικού 5598 / 2251351598
Γραφείο Διευθυντή Παιδιατρικού 5586 / 2251351586
Γραφείο Ιατρών Παιδιατρικού 5585 / 2251351585
Διανυκτέρευση Γιατρών Παιδιατρικού 5594 / 2251351594
Ειδικευόμενοι Παιδιατρικού 5599 / 2251351599
Εξεταστήριο Παιδιατρικού 5595 / 2251351595
Προστάμενος Παιδιατρικού 5597 / 2251351597
Στάση Αδελφής Παιδιατρικού 5596 / 2251351596
Χώρος Παιχνιδιού Παιδιατρικού Τμήματος 5593 / 2251351593
Χειρουργείο
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Στάση Αδελφής Χειρουργείου 5409 / 2251351409
Γρ. Ιατρών χειρουργείου 5405 / 2251351405
Γρ. Ιατρών Αναισθησιολογικού 5412 / 2251351412
Γρ. Νοσηλευτών 5404 / 2251351404
Γρ. Προϊσταμένης 5410 / 2251351410
Γρ. Προϊσταμένης Αναισθησιολογικού 5411 / 2251351411
Δωμ. Ενδοεπικοινωνίας 5401 / 2251351401
Χειρουργικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών Χειρουργικου 1 5383 / 2251351383
Γραφ. Ιατρών Χειρουργικου 2 5384 / 2251351384
Γραφ. Προισταμ. Χειρουργικού 5718 / 2251351718
Στάση Αδελφής Χειρουργικού 5715 / 2251351715
Ψυχιατρικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών Ψυχιατρικού 5183 / 2251351183
Γραφ. Ιατρών Ψυχιατρκού 2 5186 / 2251351186
Ιατροκοινωνική Υπηρεσία 5182 / 2251351182
Γρ. Προισταμένης Ψυχιατρικού 5180 / 2251351180
Γραμματεία Ψυχιατρικού 5181 / 2251351181
Ψυχολόγοι 5184 / 2251351184
Γρ. Προϊσταμένης Ψυχιατρικου 5180 / 2251351180
Γραφ. Ιατρών Ψυχιατρικού 5183 / 2251351183
Γραφ. Ιατρών Ψυχιατρικού 5186 / 2251351186
Ε.Ι. Ιατρών Ψυχιατρικού 5187 / 2251351187
Ε.Ι. Νοσηλευτών Ψυχιατρικού 5185 / 2251351185
Ψυχολόγοι 5184 / 2251351184
ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΕΦΗΜ.ΙΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Θάλαμος Ιατρών 1 5631 / 2251351631
Θάλαμος Ιατρών 2 5632 / 2251351632
Διοικητικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Νομική Υπηρεσία 5386 / 2251351386
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας 5380 / 2251351380
Γραμματεία Δοικητικού Συμβουλίου 5370 / 2251351370
Γραμματεία Νοσοκομείου 5354 / 2251351354
Γραφείο Ιατρικής Υπηρεσίας 5380 / 2251351380
Γραφείο Προσωπικού 5357 / 2251351357
Γραφείο Προστασιας Δοκ/των Υπ.Υγείας 5171 / 2251351171
Διευθυντής Ιατρικής υπηρεσίας 5364 / 2251351364
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5390 / 2251351390
Γραμματεία Διοίκησης 5375 / 2251351375
Γραφείο Διοίκησης. / 2251351374
Διοικητικός Διευθυντής 5355 / 2251351355
Διοικητικός Υποδιευθυντής 5363 / 2251351363
Επιστημονικό συμβούλιο - Κληροδότημα 5372 / 2251351372
Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 5365 / 2251351365
Προισταμένη Γραφείο Επιστασίας 5118 / 2251351118
Τομεάρχης Εξωτερικών Ιατρείων 5159 / 2251351159
Τομεάρχης Παθολογικού 5392 / 2251351392
Τομεάρχης Χειρουργικού 5362 / 2251351362
Οικονομικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσίων 5359 / 2251351359
Γραφείο Α.Δ.Α. 5361 / 2251351361
Γραφείο Μισθοδοσίας 5356 / 2251351356
Λογιστήριο 5360 / 2251351360
Ταμείο 5358 / 2251351358
Ταμείο Εξωτερικών Ιατρείων Επειγόντων 5125 / 2251351125
Διαχείριση υλικού
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Φαρμακείο 1 5615 / 2251051615
Αποθήκη Υλικού 5293 / 2251351293
Αποθήκη Τεχνικής Υπηρεσίας 5889 / 2251351559
Αποθήκη Τροφίμων 5299 / 225135299
Γραφείο Προμηθειών 5351 / 2251351351
Διαιτολόγος 5296 / 2251351296
Αποθήκη Τροφίμων 5298 / 2251351298
Φαρμακείο 2 5616 / 2251351616
Τεχνική υπηρεσία
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Ιδιωτικό Συνεργείο Τεχν. Υπηρ. 5885 / 225135885
Βιοιατρική Τεχνολογία 5117 / 2251351117
Γραφείο Πληροφορικής 5618 / 2251351618
Ηλεκτρολόγοι 5888 / 2251351888
Θερμαστήριο 5886 / 2251351886
CONTROL ROOM KN 5347 / 2251351347
CONTROL ROOM N5 5111 / 2251351111
Μηχανοστάσιο 5887 / 2251351887
Μηχανικοί Υπ /Τ.Υ 5367 / 2251351367
Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 5373 / 2251351373
Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 5382 / 2251351382
Κοινωνικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ.Προϊσταμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας 5638 / 2251351638
Κοινωνική Υπηρεσία 5638 / 2251351638
Διάφορες υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Securiti 5543 / 2251351543
Διερμηνείς 5534 / 2251351534
Γραφείο Επόπτη Υγείας 5366 / 2251351366
Αίθουσα Πολαπλών Χρήσεων 1432 / 2251351432
Αρχείο φακέλων 5643 / 2251351643
Αρχείο φωτοτυπίες 5389 / 2251351389
Γραφ. Αποκλειστικών 5381 / 2251351381
Γραφείο Νοσηλείων 5353 / 2251351353
Γραφ. Κίνησης Ασθενών 5352 / 2251351352
Εκκλησία 5295 / 225135295
Ε.Κ.Α.Β. 5166 / 2251351166
Εκκλησία 5295 / 2251351295
Ιδιωτικό Συνεργείο Καθαρισμού 5312 / 2251351612
Ιματιοθήκη 5617 / 2251351617
Καθαριστές Μόνιμοι 5612 / 2251351612
Κλίβανος 5114 / 2251351514
Νεκροτομείο 5377 / 2251351377
Οδηγοι Ασθενοφόρων 5189 / 2251351189
Πληντήρια 5113 / 2251351513
Σωματείο Εργαζ. Σύλλογος 5365 / 2251351365
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Ασανσέρ ΚΠγ 5997 / 2251351997
Ασανσέρ ΚΠβ 5996 / 2251351996
Ασανσέρ Ν2γ 5594 / 2251351994
Ασανσέρ Ν5 5417 / 2251351417
Ασανσέρ Ν1 5991 / 2251351991
Ασανσέρ Ν2α 5992 / 2251351992
Ασανσέρ Ν2β 5993 / 2251351993
Ασανσέρ ΚΠα 5995 / 2251351995
Τραπεζαρίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Κουζίνα Ορθοπεδικού- Πνευμονολογικού 5337 / 2251351357
Κουζίνα Παθολογικού 5493 / 2251351493
Κουζίνα Παιδιατρικού 5598 / 2251351598
Κουζίνα Χειρουργικού 5294 / 2251351294
Μαγειρία 5297 / 2251351297
Τραπεζαρία 5346 / 2251351346