Τηλέφωνα νοσοκομείου

ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΠΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2251057700 / 2251351100
Διοικητικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ. ΣΚΕΙΟΠΝΙ 5330 / 2251351330
Γραμματεία Δ.Σ. 5370 / 2251351370
Γραμματεία Νοσοκομείου 5354 / 2251351354
Γραφείο Ιατρικής Υπηρεσίας 5380 / 2251351380
Γραφείο Κέντρων Υγείας 5235 / 2251351235
Γραφείο Προσωπικού 5357 / 2251351357
Γραφείο προσωπικού Ιατρών 5386 / 2251351386
Διευθυντής Ιατρικής υπηρεσίας 5394 / 2251351394
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5390 / 2251351390
Διοικητής Δ.Σ. 5375 / 2251351375
Διοικητής Δ.Σ. 5105 / 2251351105
Διοικητικός Διευθυντής 5355 / 2251351355
Διοικητικός Υποδιευθυντής 5363 / 2251351363
Επιστημονικό συμβούλιο - Κληροδότημα 5382 / 2251351382
Κ.Ε.Κ. Γραμματεία 5310 / 2251351310
Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 5373 / 2251351373
Προισταμένη Γραφείο Επιστασίας 5362 / 2251351362
Σύμβουλος Διοικητή 5106 / 2251351106
Τομεάρχης Εξωτερικών Ιατρείων 5115 / 2251351115
Τομεάρχης Παθολογικού 5152 / 2251351152
Τομεάρχης Χειρουργικού 5137 / 2251351137
Μαιευτήριο
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Χειρουργεία 1 5625 / 2251351625
Χειρουργεία 2 5628 / 2251351628
Γραφ. Ιατρών 5641 / 2251351641
Πληροφορίες 5643 / 2251351643
Πληροφορίες 2 5644 / 2251351644
Προετοιμασία Επιτόκων 5642 / 2251351642
Στάση Αδελφής 5635 / 2251351635
Γρ. Προισταμένης 5640 / 2251351640
Μιαιευτική Κλινική
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Διανυκτέρευση Ιατρών 5684 / 2251351684
Office Φαγητού 5673 / 2251351673
Εξεταστήριο 5671 / 2251351671
Γραφ. Ιατρών 1 5670 / 2251351670
Γραφ. Ιατρών 2 5672 / 2251351672
Γρ. Προισταμένης 5676 / 2251351676
Μονάδα Πρόωρων Βρεφών
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Εργαστήριο 5685 / 2251351685
Γραφ. Ιατρών 5686 / 2251351686
Στάση Αδελφής 5687 / 2251351687
Οικονομικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφείο Μισθοδοσίας 5356 / 2251351356
Λογιστήριο 5360 / 2251351360
Ταμείο 5343 / 2251351343
Ταμείο Εξωτερικών Ιατρείων Επειγόντων 1125 / 2251351125
Διαχείριση υλικού
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αποθήκη 5334 / 2251351334
Γραφείο Προμηθειών 5351 / 2251351351
Διαιτολόγος 5323 / 2251351323
Διαχείριση Υλικού 5333 / 2251351333
Φαρμακείο 5331 / 2251351331
Τεχνική υπηρεσία
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Ασανσέρ ΚΠ 5353 / 2251351353
Ασανσέρ Ν1 5991 / 2251351991
Ιδιωτικό Συνεργείο Τεχν. Υπηρ. 1901 / 2251351901
Ασανσέρ Ν2α 5992 / 2251351992
Ασανσέρ Ν2β 5993 / 2251351993
Ασανσέρ Ν2γ 5594 / 2251351994
Ασανσέρ Ν5 1417 / 2251351417
Ασανσέρ Νέας Πτέρυγας 1417 / 2251351417
Ασανσέρ Παλαιάς Πτέρυγας 5353 / 2251351353
Βιοιατρική Τεχνολογία 1117 / 2251351117
Γραφείο Πληροφορικής 5365 / 2251351365
Εξωτερικό Συνεργείο Ηλεκτρολόγων 1001 / 2251351301
Ηλεκτρολόγοι 1904 / 2251351904
Θερμαστήριο 1902 / 2251351902
Θυρωρείο (NEΟ) 5214 / 2251351214
Θυρωρείο (ΠΑΛΙΟ) 5345 / 2251351345
Μηχανοστάσιο 1910 / 2251351910
Μηχανοτεχνίτες 1010 / 2251351510
Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 5210 / 2251351210
Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 5618 / 2251351618
Ψυκτικοί 1909 / 2251351909
Τραπεζαρίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Κουζίνα Καρδιολογικού 1337 / 2251351537
Κουζίνα Παθολογικού 5162 / 2251351162
Κουζίνα Παιδιατρικού 5598 / 2251351598
Κουζίνα Χειρουργικού 5277 / 2251351277
Μαγειρία 5336 / 2251351366
Τραπεζαρία 5346 / 2251351346
Κοιτόνες εφημερ. ιατρών
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Κοιτώνες Ανδρών 1106 / 2251351506
Κοιτώνες Γυναικών 1101 / 2251351101
Εξωτερικά ιατρεία
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Securiti Επ 1121 / 2251351121
Γρ. Λοιμώξεων - Εκπαίδευσης 5282 / 2251351282
Γραμ.Εξωτερικών Ιατρίων - Ραντευού 5313 / 2251351313
Γυναικολογικό 5306 / 2251351306
Δερματολογικό Α' 5305 / 2251351305
Διαβητολογικό 5340 / 2251351540
Ε.Ι. Ασματος - Πνευμονολογικό 5260 / 2251351260
Ε.Ι. Επείγοντα Γρ.Προισταμένης 1120 / 2251351420
Ε.Ι. Επείγοντα Περισ. Χειρουργικου 1121 / 2251351121
Ε.Ι. Επείγοντα Περιστατικα Παθολογικό 1123 / 2251351123
Εγκεφαλογράφος 5361 / 2251351361
Εισαγωγές χειρουργικού 5303 / 2251351303
Επείγοντα Παιδιατρικού 1118 / 2251351118
Καρδιολογικό 5318 / 2251351318
Λιπιδαιμικό-Υπερτασικό Ελεγχος Μαστού 5324 / 2251351524
Νευρολογικό 5104 / 2251351504
Οδοντιατρικό 5307 / 2251351307
Ορθοπαιδικό Έκτακτο 5314 / 2251351314
Ορθοπαιδικό Τακτικό 5328 / 2251351328
Ουρολογικό 5325 / 2251351325
Οφθαλμολογικό 5302 / 2251351302
Παθολογικό Τακτικό 5327 / 2251351527
Παιδιατρικό 5308 / 2251351308
Φυσιοθεραπευτήριο 5396 / 2251351396
Χειρουργικό Τακτικό 5316 / 2251351316
Ω.Ρ.Λ. 5326 / 2251351526
Διάφορες υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Πολαπλών Χρήσεων 1432 / 2251351432
Ανταποκριτής ΟΓΑ 5237 / 2251351237
Αποθήκη Τεχνικής Υπηρεσίας 1109 / 2251351109
Αποθήκη Τροφίμων 5364 / 2251351364
Αρχείο φακέλων 5359 / 2251351359
Αρχείο φωτοτυπίες 5389 / 2251351389
Γραφ. Αποκλειστικών 5381 / 2251351381
Γραφ. Κίνησης - Νοσηλείας 5311 / 2251351311
Γραφ. Κίνησης Ασθενών 5309 / 2251351309
Γραφείο Ι.Κ.Α. 5300 / 2251351300
Γραφείο Ιερέα 5214 / 2251351214
Ε.Κ.Α.Β. 5166 / 2251351166
Εκκλησία 5295 / 2251351295
Ιδιωτικό Συνεργείο Καθαρισμού 5368 / 2251351368
Ιματιοθήκη 5342 / 2251351342
Καθαριστές Μόνιμοι 5212 / 2251351212
Καντίνα Κυλικείο 5336 / 2251351336
Κλίβανος 1114 / 2251351514
Κουρείο 5263 / 2251351263
Νεκροτομείο 5164 / 2251351164
Νεκροτομείο 1126 / 2251351126
Οδηγοι Ασθενοφόρων 1124 / 2251351124
Πληντήρια 1113 / 2251351513
Πληροφορίες 5219 / 2251351219
Σιδερωτήρια - Ραφεία 5378 / 2251351378
Σωματείο Εργαζ. Σύλλογος 5373 / 2251351373
Κοινωνικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ.Προϊσταμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας 1108 / 2251351108
Κοινωνική Λειτουργός 1103 / 2251351103
Κοινώνική Υπηρεσία 1104 / 2251351104
Εργαστηριακός τομέας
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ.Ακτινοφυσικού 5519 / 2251351519
Γρ.Ιατρών Ακτινολογικού 5521 / 2251351521
Γραμματεία Ακτινολογικού 5524 / 2251351524
Γραμματεια Ακτινολογικού 5523 / 2251351523
Διευθυντής Ακτινολογικού 5522 / 2251351522
Μαστογράφος 5220 / 2251351520
Υπέρηχος 5511 / 2251351511
Υπέρηχος 1 5511 / 2251351511
Υπέρηχος 2 5510 / 2251351510
Χειριστήριο Ακτινολογικου Α 5516 / 2251351516
Χειριστήριο Ακτινολογικου Β 5515 / 2251351515
Χειριστήριο Ακτινοσκοπικού 5528 / 2251351528
Αξονικός-Μαγνητικός τομογράφος
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραμματεία Αξονικού 5534 / 2251351534
Γραφ. Διευθυντή 5530 / 2251351530
Διαγνωστικο Μαγνήτη 5542 / 2251351542
Διαγνωτικό Αξονικού 5529 / 2251351529
Διανυκτέρευση Τεχνικού 5526 / 2251351526
Επιμελητές 5531 / 2251351531
Οστεωπόρωση 5525 / 2251351525
Χειριστήριο Αξονικού 5541 / 2251351541
Χειριστήριο Μαγνητικου 5540 / 2251351540
Αιματολογικά εργαστήρια
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Βροχοσκόπησης 5377 / 2251351377
Αιματολογικό 1246 / 2251351246
Αιματολογικό - Ιατρός 1247 / 2251351247
Αιμοδοσία Αιμοληψίες 1239 / 2251351139
Αιμοδοσία Διασταυρώσεις 1233 / 2251351233
Αιμοδοσία Εργαστήριο 1234 / 2251351234
Βιοχημικό 1245 / 2251351245
Βιοχημικό - Εφημερείο 1244 / 2251351244
Βιοχημικό Προϊστάμενος 1243 / 2251351243
Γραμματεία Εργαστηρίων 1241 / 2251351241
Καλλιέργιες 1228 / 2251351228
Κυτταρολογικό Εργαστ. 1227 / 2251351227
Μικροβιολογικό 1238 / 2251351238
Μικροβιολογικό - Ιατρός 1231 / 2251351531
Μον. Προλ. Μεσ. Αναιμίας - Εργαστήριο 1232 / 2251351232
Μον. Προλ. Μεσ. Αναιμίας Αιμοληψίες Ερ. 1220 / 2251351220
Ορμονολογικό Ανοσλ/κό 1119 / 2251351119
Παθολογοανατομικό Γραφ. Ιατρ. 1201 / 2251351201
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Α 1223 / 2251351223
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Β 1225 / 2251351225
Χειρουργικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών Α΄ Χειργ. 5383 / 2251351383
Γραφ. Ιατρών Β΄ Χειργ. 5374 / 2251351374
Γραφ. Προισταμένης Χειρουργικού 5268 / 2251351268
Δωματιο Προσωπικού 5261 / 2251351261
Νοσήλεια Χειρουργικού 5269 / 2251351569
Χειρουργείο
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Ανάνηψη 1413 / 2251351413
Γρ. Ιατρών 1405 / 2251351405
Γρ. Ιατρών Αναισθησιολογικού 1412 / 2251351412
Γρ. Νοσηλευτών 1404 / 2251351404
Γρ. Προϊσταμένης 1410 / 2251351410
Γρ. Προϊσταμένης Αναισθησιολογικού 1411 / 2251351411
Δωμ. Ενδοεπικοινωνίας 1401 / 2251351401
Στάση Αδελφής Χειρουργικού 1409 / 2251351409
Ψυχιατρικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γρ. Προισταμένης Ψυχιατρικού 5180 / 2251351180
Γραμματεία Ψυχιατρικού 5181 / 2251351181
Ψυχολόγοι 5184 / 2251351184
Ιατροκοινωνική Υπηρεσία 5182 / 2251351182
Γραφ. Ιατρών Ψυχιατρικού 5183 / 2251351183
Γραφ. Ιατρών Ψυχιατρκού 2 5186 / 2251351186
Γρ. Προϊσταμένης 5231 / 2251351231
Γραφ. Ιατρών 5117 / 2251351517
Γραφ. Ιατρών 5142 / 2251351142
Ε.Ι. Ιατρών Ψυχιατρικού 5187 / 2251351187
Ε.Ι. Νοσηλευτών Ψυχιατρικού 5185 / 2251351185
Ψυχολόγοι 5108 / 2251351508
Μ.Τ.Ν.
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραμματεία Μ.Τ.Ν. 1222 / 2251351222
Μονάδα Τεχνικού Νεφρού 1229 / 2251351229
Νεφρολογικό Γραφ. Ιατρών 1217 / 2251351217
Νεφρολογικό Εξωτ. Ιατρείο 1219 / 2251351519
Οσμωση Μ.Τ.Ν. 1206 / 2251351206
Στάση Αδελφής Τεχνικού Νεφρού 1230 / 2251351930
Παιδιατρικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφείο Διευθυντή Παιδιατρικού 5586 / 2251351586
Γραφείο Ιατρών Παιδιατρικού 5585 / 2251351585
Διανυκτέρευση Γιατρών Παιδιατρικού 5594 / 2251351594
Ειδικευόμενοι Παιδιατρικού 5599 / 2251351599
Εξεταστήριο Παιδιατρικού 5595 / 2251351595
Κουζίνα Παιδιατρικού 5598 / 2251351598
Προστάμενος Παιδιατρικού 5597 / 2251351597
Στάση Αδελφής Παιδιατρικού 5596 / 2251351596
Χώρος Παιχνιδιού Παιδιατρικού Τμήματος 5593 / 2251351593
Γυναικολογικό - Μαιευτικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Νεογνών 5172 / 2251351172
Αίθουσα Τοκετών 5173 / 2251351173
Γραφ. Δ/ντου 5171 / 2251351171
Γραφ. Ιατρών 5174 / 2251351174
Στάση Αδελφής Μιαιευτικού 5677 / 2251351677
Παθολογικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Αίθουσα Παρασκευής Κυροστατικών 5379 / 2251351379
Γραφ. Ιατρών Β' Παθ. 5236 / 2251351236
Γραφείο Χημειοθεραπείας Β' 5308 / 2251351308
Αίθουσα Χημειοθεραπείας Α 5290 / 2251351290
Αίθουσα Χημειοθεραπείας Β 5379 / 2251351379
Γαστρεντερολογικό Α 5155 / 2251351155
Γαστρεντερολογικό Β 5151 / 2251351151
Γρ. Διευθυντή Β΄Παθ. 5371 / 2251351371
Γρ. Ογκολόγου 5387 / 2251351387
Γραφ. Ιατρων Α΄Παθ. 5140 / 2251351140
Γραφ. Ιατρών Β΄Παθ. 5285 / 2251351285
Εργαστήριο Γαστρεντερολογικού Β 5103 / 2251351203
Μον.Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας 5132 / 2251351132
Στάση Αδελφών Α΄Παθ. 5138 / 2251351138
Στάση Αδελφών Β΄Παθ. 5136 / 2251351136
Ουρολογικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών Ουρολ/κού 5384 / 2251351384
Στάση Αδελφής Ουρολογικού 5268 / 2251351268
Οφθαλμολογικό & Ω.Ρ.Λ. τμήματα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Διανυκτέρευση Ιατρών 5565 / 2251351565
Γρ.Διευθυντή ΟΦΘ. 5566 / 2251351566
Γρ.Διευθυντή ΩΡΛ 5567 / 2251351567
Γραφ. Ιατρών Οφθ/κού 5551 / 2251351551
Γραφ. Ιατρών Ω.Ρ.Λ. 5569 / 2251351569
Ειδικευόμενοι ΩΡΛ-ΟΦΘ. 5572 / 2251351572
Εξεταστήριο Ιατρών Οφθ/κού 5550 / 2251351550
Εξεταστήριο Ιατρών Ω.Ρ.Λ 5573 / 2251351573
Εξεταστήριο ΩΡΛ 5573 / 2251351573
Προισταμένη ΩΡΛ-Οφθ. 5574 / 2251351574
Στάση Αδελφής Οφθ-Ωρλ 5575 / 2251351575
Καρδιολογικό-Πνευμονολογικό Τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Διευθυντού 1338 / 2251351338
Γραφ. Ιατρών 1340 / 2251351340
Μονάδα Εμφραγμάτων 1308 / 2251351408
Στάση Αδελφής Πνευμ-Καρδιολογικου 1312 / 2251351312
ΤΕΣΤ Holter 5163 / 2251351163
ΤΕΣΤ κόπωσης 5161 / 2251351161
Υπέρηχος Καρδιολογικού 1339 / 2251351339
Μ.Ε.Θ.
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών 1332 / 2251351332
Προισταμένη Μ.Ε.Θ. 1335 / 2251351535
Στάση Αδελφής ΜΕΘ 1329 / 2251351329
Ορθοπεδικό τμήμα
Υπηρεσία Εσωτερικό / Σύζευξις
Γραφ. Ιατρών 5372 / 2251351372
Γραφ. Ιατρων Ορθοπεδικού 1327 / 2251351427
Στάση Αδελφής Ορθοπεδικού 1321 / 2251351621