Ακτινοφυσικός

Ακτινοφυσικός Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Αρμοδιότητες:

  1. Υπεύθυνη Ακτινοπροστασίας για τους ασθενείς, προσωπικό και κοινό.
  2. Υπεύθυνη για την ασφαλή λειτουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου και του μαγνητικού τομογράφου 
  3. Υπεύθυνη για  την έκδοση των αδειών λειτουργίας τους.

Προσωπικό

Υπεύθυνη:  Παπανικολάου Χρυσούλα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Γρ. Ακτινοφυσικού: 5519 / 2251351519