Αποστολή - Όραμα

Το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετική καλή φήμη στην τοπική κοινωνία. Αυτό οφείλεται στην βελτίωση των εγκαταστάσεων (νέα πτέρυγα) και του εξοπλισμού αλλά (και  κυρίως) στην υψηλή εξειδίκευση ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Έτσι όλο και περισσότεροι Λέσβιοι το εμπιστεύονται για την νοσηλεία τους. Η φήμη και η αξιοπιστία του Νοσοκομείου έχει και αλλά παράπλευρα οφέλη για μια απομονωμένη γεωγραφικά Λέσβο όπως για παράδειγμα τη διαμονή εδώ ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με προβλήματα υγείας, την εγκατάσταση νέων οικογενειών που δε θα αισθάνονται την ανασφάλεια της έλλειψης υποδομών περίθαλψης, την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και την δημιουργία επενδύσεων.

Η δήλωση αποστολής, αποτελεί μια σύντομη απεικόνιση, που προσδιορίζει το είδος της δραστηριότητας την οποία αναλαμβάνει ο οργανισμός. Ουσιαστικά είναι το εργαλείο το οποίο καταδεικνύει τα όρια εντός των οποίων κινείται ο οργανισμός.

 

Δήλωση αποστολής

Η Αποστολή του Βοστανειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης διαγράφεται μέσα από τους Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους του που είναι:

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1
  Η μέγιστη ικανοποίηση των ασθενών με την παροχή «άριστων» υπηρεσιών
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2
  Η οικονομική αυτονομία του Βοστανειου
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3
  Η εσωτερική διαμόρφωση των διοικητικών διεργασιών σε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες με κατεύθυνση την Διαχείριση Ποιότητας
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4
  Η επιστημονική αναβάθμιση ώστε να γίνει το Βοστανειο, Νοσοκομείο αναφοράς στον τομέα της γνώσης

Το Σύνθημα μας είναι: «Περισσότερη και καλύτερη προσφορά υπηρεσιών υγείας στη Λέσβο από ένα Νοσοκομείο πρότυπο στο Αιγαίο»