Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμηθεια μηχανήματος Τομογραφίας Οπτικής Συνοχής

21/04/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια συσκευών έγχυσης ορών

15/04/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεστ ανοσοκαθήλωσης με συνοδό εξοπλισμό

12/04/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια Ψηφιακού Φορητού Ακτινολογικού

09/04/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια οδοντιατρικών υλικών

05/04/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Πήξης Αίματος με Συνοδό Εξοπλισμό

29/03/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Εστίασης

29/03/2021
Διαβάστε περισσότερα