Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό εργαστηριακών εξετάσεων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό

02/12/2020
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων γενικής αίματος με συνοδό εξοπλισμό

02/12/2020
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια σωληναρίων - φιαλιδίων και πιπετών

02/12/2020
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μασκών και Σκούφων

16/11/2020
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

13/11/2020
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

12/11/2020
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

05/11/2020
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

05/11/2020
Διαβάστε περισσότερα