Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια Προμήθεια Εργαλείου Ενδοσκοπικής Απολίνωσης

18/02/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

09/02/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φίλτρων λευκαφαίρεσης

27/01/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Συλλογή προσφορών για την ανάθεση συντήρησης και επισκευής της πισίνας του ΚΕΦΙΑΠ

21/01/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ΜΕΘ

21/01/2021
Διαβάστε περισσότερα