Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Α ΟΡΟΦΟΥ

28/07/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων

28/07/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο του έργου απεντόμωσης – μυοκτονίας

27/07/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής –μεταφοράς – διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων

16/07/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Επαναπροκηρυξη για την Ανάδειξη Μειοδότη για την Αποκατασταση Βλαβών στο Κτίριο του Νοσοκομείου

23/06/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υπηρεσίες Συμβούλων για την Εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τον GDPR

17/06/2021
Διαβάστε περισσότερα
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανήματος Τομογραφίας Οπτικής Συνοχής

15/06/2021
Διαβάστε περισσότερα