Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου με την ονομασία κήπος κληροδοτήματος Παράσχου ή Παρασκευά Τζιτζή

Ανακοινώσεις | 04/02/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο»  σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ.  αποφάσεις του υπ΄ αριθ. 9ου θέματος της 16ης συνεδρίασης του Δ.Σ. ως διαχειριστής των κληρονομιών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» η οποία     πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2020 και της υπ΄ αριθ. 284/2020 απόφασης της τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2020, τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 9γ «Εκμίσθωση Ακινήτων    κοινωφελών περιουσιών ή σχολαζουσών κληρονομιών» της εγκυκλίου 1/2014 που αφορά στην ορθή εφαρμογή  του Ν. 4182/10-9-2013, ανακοινώνει την ενοικίαση του αγροτεμαχίου κήπος στην Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής