ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  34η/17.11.17  θέμα 32ο απόφαση Δ.Σ. ζητά την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ανάθεση  σε ανάδοχο κατάθεσης φακέλου επισκευής του Ψυχιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου και του  Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου.
Συνολικό ποσό δαπάνης  5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.     

 

Αρχείο: