Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Στην Γραμματεία του Νοσοκομείου (τηλ. 22513-51354, 22510-40366), που βρίσκεται στην αυλή του Νοσοκομείου πίσω από το κυλικείο, θα απευθυνθείτε αν θέλετε:

  • Πρωτοκόλληση εγγράφων.
  • Πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης στα ΤΕΠ (Κατατίθεται σχετική αίτηση, προσωπικά, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εισαγγελική εντολή, σε έντυπο που δίνεται στην γραμματεία και σε εύλογο χρονικό διάστημα εκδίδεται το πιστοποιητικό το οποίο παραλαμβάνεται μόνο από το ίδιο το άτομο με εξουσιοδότηση ή με αποστολή συστημένης επιστολής).
  • Βεβαιώσεις ότι μια εξέταση δεν γίνεται στο Νοσοκομείο (Κατατίθεται σχετική αίτηση και παραλαμβάνεται η βεβαίωση).
  • Γνήσιο υπογραφής, ακριβές αντίγραφο (Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και το ακριβές αντίγραφο με την υπόδειξη του πρωτοτύπου).

 

Στο Γραφείο νοσηλίων του Νοσοκομείου (τηλ. 22513-51311), που βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου θα απευθυνθείτε αν θέλετε:

  • Να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας μετά από νοσηλεία στο Νοσοκομείο μας.
  • Να βρείτε τον ανταποκριτή γιατρό του ΟΓΑ, που θα σας εξυπηρετήσει σχετικά με την έγκριση εξετάσεων, οδοιπορικών εξόδων και λοιπών παροχών του ΟΓΑ.