ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανάθεση επισκευής/αντικατάστασης δικτύου παροχής ύδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5).