ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαγωνισμοί | 17/10/2019

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανάθεση επισκευής/αντικατάστασης δικτύου παροχής ύδρευσης κεντρικού λεβητοστασίου (κτίριο Ν5).