ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ

Το Νεφρολογικό Τμήμα που βρίσκεται στον α’ όροφο της νέας πτέρυγας περιλαμβάνει:

  1. Τη Μονάδα Τεχνητού νεφρού με 17 μηχανήματα Τ.Ν σε λειτουργία (3 βάρδιες Δ-Τ-Π, 2 βάρδιες Τρ-Π-Σ) και 4 εφεδρικά μηχανήματα.
  2. Τη θετική Μονάδα  Τεχνητού νεφρού με 2 μηχανήματα Τ.Ν (1βάρδια  Τρ-Π-Σ) σε λειτουργία και 1 εφεδρικό.
  3. Τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γραφείο γραμματέα, στάση νοσηλευτών, τουαλέτες).
  4. Το χώρο επεξεργασίας νερού πόλεως- αποθήκευσης νερού.
  5. Το θάλαμο τοποθέτησης φλεβικών καθετήρων για αιμοκάθαρση.
  6. Γραφείο γιατρών Μ.Τ.Ν
  7. Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο που λειτουργεί καθημερινά τις πρωινές ώρες με διαρκώς αυξανόμενο αριθμό προσέλευσης εξωτερικών ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα.(Στη διάρκεια του 2010 εξετάστηκαν συνολικά 2020 ασθενείς).
  8. Χώρο παραμονής ασθενών και συγγενών τους.

Απευθείας τηλέφωνα Μ.Τ.Ν 2251-3-51229 -  Εξωτερικού Ν/Φ ιατρείου:2251-3-51519

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 
2251351229