ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Ο Kύριο σκοπός λειτουργίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που αναζητούν λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα και τα ερωτήματα που τους απασχολούν. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν τον σκοπό είναι η Ψυχοθεραπεία και η Συμβουλευτική Ψυχολογία, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως ατομικά/ομαδικά αλλά και στα πλαίσια του ζευγαριού ή της οικογένειας.

 

Πληροφορίες

ΕΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: