ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

Κέντρο Ψυχικής Υγείας με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες, για παιδιά, αλλά και προληπτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε εφήβους και ενήλικους. Σκοπό έχει την προληπτική παρέμβαση σε θέματα ψυχικής υγείας, την αγωγή υγείας και την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου.

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 
2251351534