ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Προσωπικού φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 
2251351386