ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΤΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

Η Παθολογική Ανατομική εξετάζει τα όργανα και τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος  με σκοπό την διάγνωση της ασθενείας, την πρόγνωση και την θεραπεία. Η εξέταση γίνεται ύστερα από μία πολύπλοκη διαδικασία του αποστέλλοντος υλικού το οποίο ποικίλει ανάλογα με τον κάθε ασθενή (εγχειρητικό παρασκεύασμα, βιοψία δια λεπτής βελόνης).

 

Πληροφορίες