ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου διαθέτει μεγάλη πείρα στην εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότερη επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Πέραν των γενικών ορθοπεδικών χειρουργείων γίνονται ενδοσκοπήσεις σε μεγάλες & μικρές αρθρώσεις, αντιμετωπίζονται εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και αντιμετωπίζονται χειρουργικά παθήσεις των άνω & κάτω άκρων.

 

Πληροφορίες