ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Πραγματοποιεί όλες τις κοινές όσο και τις σπανιότερες ορμονολογικές αναλύσεις υποστηρίζοντας τις ανάγκες Τμημάτων όπως το Παθολογικό, το Ενδοκρινολογικό και το Γυναικολογικό. Αποτελεί ένα Τμήμα που πραγματικά συνοψίζει την αξιοπιστία και την ιστορία ολόκληρου του Νοσοκομείου στην παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας.

 

Πληροφορίες