Νοσηλευτική υπηρεσία

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι η παροχή νοσηλείας  στους αρρώστους σύμφωνα με τα διδάγματα νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής, της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί Δ/νση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) τομείς (παθολογικός, χειρουργικός, ψυχιατρικός).

Στη δικαιοδοσία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ανήκει και το προσωπικό του Νεκροτομείου.

Δ/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΒΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2251351390
Α' ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ: ΣΑΠΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
2251051152
2251351318
2251351140
2251351371
2251351308
2251351511
2251351229
2251351132
2251351155
2251351387
Β'ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ: ΝΟΥΛΕΛΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
2251351137
2251351429
2251351526
2251351261
2251351306
2251351307
2251351325
2251351302
2251351535
2251351411
2251351411
Γ'ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ: ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2251351115
2251351313
2251351534
2251351321
2251351534
2251351112
2251351229
2251351164
2251351123
2251351139
2251351154
2251351282
2251351396