ΜΟΝΑΔΑ Μ.Ε.Θ

Η ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας)  λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθημερινά.
 
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα ιατρικής και νοσηλευτικής δραστηριότητας, όπου ασκείται η Εντατική Θεραπεία. Η Ιατρική Εντατικής Θεραπείας υποστηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς ανεξάρτητα από την πρωτοπαθή νόσο με στόχο την αποκατάσταση της πρωτοπαθούς διαταραχής και την βελτίωση των ζωτικών λειτουργιών.
 

Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΝ. Δ/ΝΤΗΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ: