Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Eφήβου (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Eφήβου (πρώην ΙατροΠαιδαγωγικό Κέντρο) του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης απευθύνεται στους κατοίκους και στους φορείς του τομέα ψυχικής υγείας του νομού Λέσβου.

Έχει ως κύριο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Ο όρος ψυχική υγεία δεν σημαίνει μόνο την απουσία ή την εξάλειψη ψυχικών συμπτωμάτων. Προϋποθέτει και την εξασφάλιση μιας εσωτερικής ισορροπίας, μαζί με την δυνατότητα για ευχαρίστηση, ικανοποίηση και συνεχή εξέλιξη του ατόμου.

Εκτός από την διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση σε σχέση με κάποιο ψυχολογικό ή αναπτυξιακό πρόβλημα ενδιαφέρεται επίσης για την πρόληψη ψυχικών διαταραχών, που μπορεί να προκύψουν σε μετέπειτα φάσεις της ανάπτυξης του παιδιού ή του εφήβου.

Στο Κέντρο μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προκειμένου να γίνει αξιολόγηση, διάγνωση, συμβουλευτική, υποστήριξη, θεραπεία και παρακολούθηση παιδιών ηλικίας έως δεκαοκτώ ετών.

Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως μοναδική οντότητα, και ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου. H προσέγγισή βασίζεται στις γενικές αρχές του διαγνωστικού και θεραπευτικού μοντέλου, αλλά είναι ταυτόχρονα εξατομικευμένη και λαμβάνει υπόψη την μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

Το έργο του Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. διέπεται από βασικές αρχές:

 • προτεραιότητα στην Ψυχική Υγεία του παιδιού και του εφήβου
 • έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση
 • θεραπευτικό πλαίσιο βασισμένο σε σύγχρονες μορφές αντιμετώπισης της παιδικής και  εφηβικής ψυχοπαθολογίας
 • ολιστικός τρόπος αντιμετώπισης με παράλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπου είναι απαραίτητο (παιδοψυχιατρική και ψυχολογική παρέμβαση, εργοθεραπεία,  οικογενειακή θεραπεία, κοινωνική υποστήριξη κτλ.)
 • συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο.
 • συνεχή εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού
 • δίκτυο συνεργασίας με φορείς που ασχολούνται με το παιδί και τον έφηβο.

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

Στο Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.  μπορούν να απευθυνθούν όλοι όσοι χρειάζονται συμβουλές ή ανησυχούν για οτιδήποτε αφορά την ανάπτυξη του παιδιού ή του εφήβου.

Γίνεται αξιολόγηση και παρέμβαση σε τομείς όπως:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές
 • Δυσκολίες προσαρμογής συμπεριφοράς
 • Δυσκολίες επικοινωνίας και λόγου
 • Κινητικές δυσκολίες
 • Δυσκολίες μάθησης και ένταξης στο σχολείο

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ απαρτίζεται από:

 • Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων  – Μήλτσιου Ελένη
 • Ψυχολόγο- Σχοιναράκη Γεωργία
 • Εργοθεραπευτή – Ντινιακό Παναγιώτη
 • Λογοπεδικός – Μαυρουδή Μαρία
 • Κοινωνική Λειτουργό – Ασπρολούπου Μυρσίνη
 • Κοινωνιολόγο – Κεφαλά Γεώργιο 

Δ/νση: Αλκαίου 29, Μυτιλήνη

Τηλ: 22510 46774

Fax: 22510 46536

kokepsype@vostanio.gr

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 
2251046774