ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Το Καρδιολογικό Τμήμα λειτουργεί καθημερινά για την εξυπηρέτηση των ασθενών της κλινικής διαθέτοντας την υποδομή και το επιστημονικό προσωπικό για την πραγματοποίηση καρδιολογικών εξετάσεων. Πραγματοποιούνται ραντεβού και σε εξωτερική βάση.

 

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex - Doppler καρδιάς
  • Triplex καρωτίδων και αγγείων κάτω άκρων
  • Δοκιμασία Κοπώσεως
  • Holter ρυθμού 24ώρου
  • Holter αρτηριακής πίεσης 24ώρου
  • Εργαστηριακός - Βιοχημικός Έλεγχος
 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 
2251351318