ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το Γραφείο Ιματισμού είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη, τη διανομή, τη επιδιόρθωση και καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων.

 

Πληροφορίες