ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Η σύγχρονη κλινική και χειρουργική αντιμετώπιση για όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων επιτελείται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, άριστα εκπαιδευμένους και με πολυετή εμπειρία.

 

Η χειρουργική ομάδα αναλαμβάνει:

1.με τη βοηθεια  σύγχρονων διαγνωστικών μέσων (DOPPLER, TRIPLEX, Yπερήχων, CI,MRI)  την αξιόπιστη χειρουργική εξέταση οξείων και χρόνιων προβλημάτων

2. ολες τις επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής (οπως ανώτερο πετπικό, κατώτερο πεπτικό, χοληφόρα, μαστός, θηροειδής, κήλες, κ.α) που εκτελούνται τόσο με κλασικές μεθόδους, αλλά και με λαπαροσκόπηση (κυρίως χολοκυστοκτομές)

 

Πληροφορίες