ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Το Τμημα γραμματείας εξωτερικών Ιατρείων έχει την ευθύνη και φροντίδα για γραμματειακή στήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχόμενων σε αυτά αρρώστων. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των αρρώστων και προγράμματίζει την επανεξέτασή τους. Ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τροπο λειτουργιας τους.

 

Πληροφορίες