ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Αρμοδιότητες φαρμακευτικού τμήματος:

Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό προμηθειών, την φύλαξη, την ταξινόμηση, την Παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, τον έλεγχο, την χορήγηση, την διανομή, την διακίνηση και την διαχείριση του Φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας ΕΟΦ
Ακόμη έχει την ευθύνη του Επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, της εκτέλεσης οποιοσδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα καθώς και τον έλεγχο των προς εκτέλεση συνταγών.

 

Πληροφορίες

ΕΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
ΕΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
ΕΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: