Διοικητική υπηρεσία

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί δ/νση και διαρθρώνεται σε δύο (2) πεδία Υποδιευθύνσεις :

  1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού
  2. Υποδιεύθυνση Τεχνικού 

Κάθε υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τμήματα και αυτοτελή γραφεία ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΗΣ 2251351355
ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2251351363
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2251351386
2251351235
2251351357
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
2251351334
2251351351
2251351311
2251351343
2251351360
2251351356
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΡΧΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
2251351359
2251351219
2251351354
2251351370
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΡΩΣΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΡΩΣΤΩΝ
2251351309
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
2251351323
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
2251351313
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2251351104
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
2251351365
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
ΘΥΡΩΡΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2251351212
2251351532
2251351346
2251351335
2251351362
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2251351342
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΛΙΒΑΝΟΣ
ΟΔΗΓΟΙ
2251351337
2251351514
2251351124
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2251351117
ΡΑΠΤΕΣ
ΡΑΠΤΕΣ
2251351378