ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Το Αναισθησιολογικό τμήμα υποστηρίζει, σε διαφορετικές χειρουργικές αίθουσες, όλα τα τμήματα στα οποία εκτελούνται επεμβατικές πράξεις. Η αναισθησιολογική κάλυψη των τμημάτων της Κλινικής γίνεται από πολύ έμπειρους αναισθησιολόγους που διαθέτουν σύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα.

 

Πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΝ. Δ/ΝΤΗΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: