ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Το Ακτινολογικό Τμήμα διαθέτει ακτινολογικά μηχανήματα και ψηφιακό ακτινοσκοπικό, με τα οποία εκτελούνται το σύνολο των απλών ακτινογραφιών, όπως επίσης και ειδικές εξετάσεις.

 

Πληροφορίες