ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για δημιουργία παρακαταθήκης.