ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Μ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ