ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις ειδικευμένων ιατρών,

επί θητεία, κλάδου ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν. Μυτιλήνης – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου

(για το Γ.Ν. Μυτιλήνης) ως εξής: