ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Προσλήψεις Προσωπικού | 21/05/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών,
επί θητεία, κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Μυτιλήνης – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου
(οργανική μονάδα Γ.Ν. Μυτιλήνης) ως εξής