ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις ειδικευμένων ιατρών

 

επί θητεία κλάδου ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν. Μυτιλήνης – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου (για το Γ.Ν. Μυτιλήνης) ως εξής: