ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκύρηξη δυο (2) θέσεων ιατρικου προσωπικου στο Γ.Ν.Μ. "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"