ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ-ΛΕΠΙΔΩΝ

Διαγωνισμοί | 11/12/2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια βελονών - πεταλούδων - λεπίδων για ένα έτος, (CPV :33141320-9).
Προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.