ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (βουβωνοκήλης - ομφαλοκήλης -κοιλιοκήλης)

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 12η /10-05-2019 (θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πλεγμάτων (βουβωνοκήλης - ομφαλοκήλης -κοιλιοκήλης) για ένα έτος, (CPV :33140000-3.