Νοσηλευτική σχολή

 ΕΠΑ.Σ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΛΕΣΒΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση

Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 31

Τηλέφωνο

2251048083

Fax

22510-48083

E-mail

nosilsxoli@gmail.com

 
Σχολή Νοσοκομείου

Με το προεδρικό διάταγμα 88 Αρ. Φύλλου 4 τεύχος Α τον Φεβρουάριο του 1989 ιδρύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σxολή διετούς φοιτήσεως, η οποία αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου. Εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και  ακολουθεί  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα   της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας.

 

Σκοπός

Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης,  Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας, ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

 

Διοίκηση

Η Σχολή διοικείται από το εκάστοτε Δ.Σ. του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

 

Διδακτικό Προσωπικό
  • Διδάσκοντες είναι Εκπαιδεύτριες Νοσηλεύτριες και ιατρικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να διαμορφώνονται άριστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης των σπουδαστών.
  • Παράλληλα οι διδάσκοντες είναι σύμβουλοι των σπουδαστών και βρίσκονται σε ουσιαστική επαφή μαζί τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή, οπτικοακουστικά μέσα και χορηγούνται δωρεάν όλα τα βιβλία των σπουδών τους.
  • Απονέμει στους σπουδαστές της βραβεία και επαίνους κατά τη φοίτησή τους.

 

Θέματα Λειτουργίας

Η σχολή  λειτουργεί με δυο τάξεις (Α και Β) ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη ανέρχεται στους 25.

Για να εγγραφεί ο μαθητής στην Α τάξη πρέπει να κατέχει Ενδεικτικό Α΄ τάξεως Λυκείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην γραμματεία της σχολής  τον Ιούνιο και  τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Μετά την απόκτηση του πτυχίου ο απόφοιτος προκειμένου να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υποχρεούται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα διάρκειας 6 μηνών.

Στην σχολή δεν διδάσκονται μαθήματα Γενικής παιδείας, αφού ως εξειδικευμένη σχολή στον τομέα της Νοσηλευτικής παρέχει γνώσεις Νοσηλευτικού και Ιατρικού περιεχομένου.

Το ωράριο των μαθημάτων είναι πάντοτε πρωινό.

Στους αποφοίτους της ΕΠΑ.Σ. χορηγείται Κρατικό Πτυχίο επιπέδου 3 αναγνωρισμένο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε, το οποίο τους δίνει την δυνατότητα να προσληφθούν στο Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα με ειδικότητα «Βοηθό Νοσηλευτή».

 

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Γενικά και Ειδικά νοσοκομεία, Υγειονομικά κέντρα, Σταθμοί πρώτων βοηθειών, Αγροτικά ιατρεία , Κέντρα υγείας, Κέντρα ψυχικής υγείας, Ιατρεία ασφαλιστικών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας του στρατού ,της αεροπορίας του ναυτικού Οργανισμούς και Επιχειρήσεις με Νοσηλευτικές υπηρεσίες (τοπική αυτοδιοίκηση και προγράμματα βοήθειας στο σπίτι,  ΚΕΕΛ, ΟΚΑΝΑ, ΔΕΗ, υπηρεσίες υγείας τραπεζών, Σχολική  Υγιεινή, Υγιεινή  της Εργασίας, αθλητικά σωματεία, κολυμβητήριο) κλπ. ως  επαγγελματίες υγείας για την  παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των μαθητών:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Απολυτήριο Λυκείου ή ενδεικτικό πρώτης Λυκείου
  3. Πιστοποιητικό γέννησης

Η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑ.Σ) θα είναι μια σωστή επιλογή σας αφού:

  • Με το πρόγραμμα σπουδών και τις δραστηριότητές της, έχει σαν στόχο να εξοπλίσει τους σπουδαστές της, με  ουσιαστικές γνώσεις που απαιτεί η επιστημονική, επαγγελματική κατάρτισή τους, ως μελλοντικά στελέχη Νοσοκομείων και Υγειονομικών Κέντρων.
  • Αναπτύσσει  τις γνώσεις τους σε θέματα αγωγή υγείας που θα τους βοηθήσει στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.