Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου

Βρίσκεται δυτικά της Αγιάσου και σε απόσταση 40 χλμ. από τη Μυτιλήνη.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22520-41111.

Ο Δήμος Πολιχνίτου βρίσκεται στα Νοτιο Δυτικά του νησιού και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχει πληθυσμό 6.476 κατοίκων. Περιλαμβάνει τους οικισμούς Πολιχνίτο, Βρίσα, Βασιλικά, Λισβόρι και Σταυρό. Συνδυάζει την ομορφιά του φυσικού τοπίου με την έντονη παρουσία  του ανθρώπου από τα πανάρχαια χρόνια. Η ανακάλυψη παλαιολιθικών εργαλείων και η συστηματική καταγραφή και μελέτη των ζωικών απολιθωμάτων στην περιοχή είναι μια μόνο σελίδα από την προσφορά του τόπου τούτου στην γεωλογική και πολιτιστική ιστορία της Λέσβου.

Η αρχαία Πυρρα , οι αμέτρητες παλαιοχριστιανικές  και τα Μοναστήρια, τα γραφικά εξωκλήσια μαζί με την μοναδική λιθοτεχνία των σημερινών οικισμών, οι θερμές πηγές και οι υγροβιότοποι του κόλπου της Καλλονής και του Αλμυροποτάμου είναι μερικά από τα ενδιαφέροντα που θα κεντρίσουν το βλέμμα του επισκέπτη σε τούτο το πανέμορφο τόπο και αυτά συνδυασμένα με την απεραντοσύνη της παραλίας των Βατερών και της γραφικής Νυφίδας.

 

ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Έξω από τον οικισμό στο δρόμο προς τα Βατερά βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά Πολιχνίτου. Τα νερά αναβλύζουν από τρεις χλωρονατριούχες πηγές μέσα από ηφαιστειογενή πετρώματα εκ των  οποίων η μια μεθερμοκρασία 81,4 C θεωρείται η θερμότερη της Ευρώπης.

Τα ιαματικά λουτρά ήταν σε χρήση κατά την διάρκεια τηςΤουρκοκρατίας ενώ από το 1959λειτουργούν με δυο δεξαμενές.Το νερό είναι διαυγές άοσμο με ιζήματα υδροξειδίου του σιδήρου. Εκτός χαλαρωτικές έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες καθώς συνιστώνται για χρόνιους ρευματισμούς, αρθρίτιδες, ρευματικές παθήσεις, μυαλγίες, ισχιαλγίες και γυναικολογικά προβλήματα.

 

Το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου συστάθηκε έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του Ν. 1397/83  « Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α/83)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογήκαι ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α/85)
  3. Την αρ. 6474/30-6-88 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του ΥπουργούΟικονομικών  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον  Υφυπουργό Οικονομικών « (ΦΕΚ 451/τ. Β/88΄) αποφασίστηκε με κοινή απόφαση Α3α/οικ. 6592/86 «Σύσταση Κέντρου Υγείας Πολυχνίτου Ν. Λέσβου» (ΦΕΚ 230/Β/86) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως εξής.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Ως αποκεντρωμένες μονάδες του Κ. Υγείας Πολυχνίτου Ν. Λέσβου  συστήθηκαν  τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία

  1. Περιφερειακό Ιατρείο Βρίσας με έδρα την κοινότητα Βρίσας  που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και την περιοχή της Κοινότητας Σταυρού. Υπηρετεί ένας Αγροτικός Ιατρός. Τηλ. επικοινωνίας: 22520-61207.
  2. Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικών, με έδρα την κοινότητα Βασιλικών  που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας – έδρας του, καθώς και την περιοχή της Κοινότητας Λισβορίου. Υπηρετεί ένας Αγροτικός Ιατρός. Τηλ. επικοινωνίας: 22520-71095.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Κέντρο Υγείας με τα Περιφερειακά Ιατρεία του αποτελεί ενιαία Διεύθυνση και απαρτίζεται από:

Ιατρεία:

  1. Γενικής Ιατρικής
  2. Παιδιατρικής
  3. Οδοντιατρικής
  4. Μικροβιολογικό

Τα Ιατρεία αυτά πλαισιώνονται από γιατρούς  κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις που έχουν συσταθεί με την αρ. Α3α/οικ. 6592/86 κοινή απόφαση (ΦΕΚ 230/Β/86) και  κατανέμονται ως εξής:

Δ/ΝΤΗΣ

ένας (1)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

δύο (2) ΕΑ΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ένας (1) Επιμ. Α΄

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ένας (1) ΕΑ΄

 Στο Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου υπηρετούν τρείς  (3) Αγροτικοί Ιατροί. Χωρίς ειδικότητα προς εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ

3

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ

2

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ

2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0

ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ

1

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

0

ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

0

ΤΕ Δ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

0

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

5

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

2+1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ

 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

 

 

Βρίσκεται εδώ