Κέντρα Υγείας

Το Γενικό Νοσοκομείο της Μυτιλήνης αποτελεί περιφερειακή μονάδα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας(Πε.Σ.Υ.Π.) Βορείου Αιγαίου και καλύπτει τις ανάγκες της νήσου Λέσβου σε α’ βάθμια  και β’ βάθμια περίθαλψη, αλλά και ορισμένα περιστατικά από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης υπάγονται τέσσερα (4) Κέντρα Υγείας(Κ.Υ.) Καλλονής, Πλωμαρίου, Άντισσας και Πολυχνίτου και τριάντα ένα (31) Περιφερειακά   Ιατρεία(Π.Ι.). Τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. καλύπτουν τις ανάγκες της υπαίθρου και παρέχουν πρωτοβάθμια υγεία.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης υπάγονται τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) Καλλονής, Πλωμαρίου, Άντισσας και Πολιχνίτου και τριάντα ένα (31) Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.). Τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. καλύπτουν τις ανάγκες της υπαίθρου και παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας  υγείας.

Οι συνάδελφοί μας στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία διαθέτουν τόσο την εξειδίκευση και τον εξοπλισμό για να σας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του όποιου καθημερινού προβλήματος υγείας και πρώτης περίθαλψης, όσο - και κυρίως - τη διάθεση να σας εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να μην αναγκάζεσθε να μετακινείστε στο Νοσοκομείο όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Πέρα από την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα που παρέχουν οι γιατροί των Περιφερειακών Ιατρείων, παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά και τις εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Υγείας.

Στα Κέντρα Yγείας λειτουργούν ιατρεία:

  1. Παθολογίας
  2. Γενικής Ιατρικής
  3. Παιδιατρικής
  4. Οδοντιατρικής

Επίσης λειτουργεί Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο.

Κέντρα Υγείας - Περιφερειακά Ιατρεία

Κέντρο Υγείας Άντισσας

Τηλ. επικοινωνίας: 2253056444

Κέντρο Υγείας Καλλονής

Τηλ. επικοινωνίας: 2253022222

Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου

Τηλ. επικοινωνίας: 2252031111

Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου

Τηλ. επικοινωνίας: 2252041111