ΚΕΚ Νοσοκομείου

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Κ.Ε.Κ. Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ιδρύθηκε ( ΔΥ15/οικ.1012/7.8.1997 Υπ. Αποφ.) στα πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υγεία - Πρόνοια", Υποπρόγραμμα3., (Μέτρο 3.1) ΄΄ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για την Υγεία΄΄ με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους στον τομέα της υγείας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ( Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος και Ικαρία).

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Το Κ.Ε.Κ. του νοσοκομείου Μυτιλήνης διαθέτει ενοικιαζόμενες δομές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ - ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

1.1 Είσοδο - Υποδοχή
1.2 Γραφείο Υπευθύνου
1.3 Γραμματειακή υποστήριξη
1.4 Μικρή αίθουσα συσκέψεων

 

2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2.1 Τρεις (3) Αίθουσες
2.2 Χώρους διαλειμμάτων
2.3 Χώρους υγιεινής (Ανδρών - Γυναικών)
2.4 Αποθήκη
Α) ΓΡΑΦΕΙΑ
Β) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εξοπλισμού

Ποσότητα

οθόνη προβολής

1

slides projector

1

video projector

1

διαφανοσκόπεια

3

Η/Υ

10

εκτυπωτές απλοί

2

φωτοτυπικό μηχάνημα

1

fax

1

air condition

8

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1997 - 2011

Στο χρονικό διάστημα  1997 – 2011  υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες κατάρτισης:

 1. 1997  Υλοποίηση  ενός  προγράμματος  για  ιατρικό  προσωπικό  και  ενός  για  Νοσηλευτικό  προσωπικό . Απορροφήθηκαν   11.500.000  δρχ.
 2. 1977  Υλοποίηση 7  προγραμμάτων  καταπολέμησης  αποκλεισμού  από  την  αγορά  εργασίας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες. Απορροφήθηκαν  31.500.000  δρχ.  χρηματοδοτούμενα  από  το  περιφερειακό  σκέλος  ( Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα , Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου ).
 3. 1998  Υλοποίηση 12  προγραμμάτων  για  όλες  τις  κατηγορίες  προσωπικού  των  Νοσοκομείων  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου. Απορροφήθηκαν 134.404.093 δρχ.
 4. 1998-2000 << LEONARDO  DA  VINCI    Δημιουργία  κοινών  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  - ανάπτυξης  δικτύου  τηλεκπαίδευσης  - παραγωγή  διδακτικού  υλικού  >> . Απορροφήθηκαν   200.000  ECUS . Leader Νοσοκομείο Μυτιλήνης
 5. 1998-2000   «LEONARDO  DA  VINCI»  πρόγραμμα  SIMTRAIN σχεδιασμένο από Ισπανούς . Partner Νοσοκομείο Μυτιλήνης.
 6. 1998 << Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Υγεία – Πρόνοια  Προμήθεια  επιστημονικού  εξοπλισμού  για  το  Κέντρο  Εκπαίδευσης  Καταρτιζομένων >>. Απορροφήθηκαν 21.860.000  δρχ.
 7. 1999-2000 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υγεία – Πρόνοια» , Υλοποίηση (12) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης. Απορροφήθηκαν 177.792.263  δρχ.
 8. 2003 Υλοποίηση 6  προγραμμάτων  διάρκειας 610 ωρών. Προϋπολογισμού 262.313 €
 9. 2004  Υλοποίηση 1  προγράμματος  διάρκειας 100 ωρών. Προϋπολογισμού 35.000 €
 10. 2004-2005  «LEONARDO  DA  VINCI»  πρόγραμμα “Clinical Research Physician –CLEAR” Πρόκειται για διετές πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα  που είχε ιατρικό επιστημονικό ενδιαφέρον. Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τον ευρωπαίο γιατρό να αποκτήσει τον υποχρεωτικό τίτλο του Ερευνητή Κλινικού Ιατρού
 11. 2005  Υλοποίηση 4  προγραμμάτων  διάρκειας 520 ωρών. Προϋπολογισμού 279.500 €
 12. 2006 Υλοποίηση 4  προγραμμάτων  διάρκειας 540 ωρών. Προϋπολογισμού 188.450 €
 13. 2008 Υλοποίηση 2  προγραμμάτων  διάρκειας 300 ωρών. Προϋπολογισμού 80.930 €
 14. 2009 Υλοποίηση 2  προγραμμάτων  διάρκειας 180 ωρών.
 15. 2010 Υλοποίηση 1  προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45 με αυτεπιστασία διάρκειας 40 ωρών και 2 προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διάρκειας 70 ωρών στοχευμένα για το προσωπικό του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
 16. Επίσης, το έτος 2010 εκπόνηση Έρευνας Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και  Σχεδίου Εκπαίδευσης του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης και των μονάδων υγείας αρμοδιότητάς του.
 17. 2011 Υλοποίηση 3 προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συνολικής διάρκειας 105 ωρών στοχευμένα για το προσωπικό του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Τηλεφωνικά: 2251044038 - 2251037220
 2. Με FAX: 2251037221
 3. Με Επιστολή
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  Ε. Βοστάνη 33 & Νικ. Καμπά, 81100  Μυτιλήνη - Λέσβος, Ελλάδα
 4. Με E-mail: kek@vostanio.gr