ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Λέσβου

Το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης  ( ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ) βρίσκεται στην περιοχή Δάφια Καλλονής, σε απόσταση 40 χιλ. από την πόλη της Μυτιλήνης στο κέντρο του νησιού. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο όπου από τις 22-2-2006 λειτουργούσε το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Λέσβου.

Έπειτα από την κατάργηση του Κ.Ε.Κ.Υ.ΚΑμεΑ Λέσβου ως ΝΠΔΔ βάσει του Νόμου 4025/11 ΦΕΚ 228/Α΄/2-11-2011  περί «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης , Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις», μετονομάστηκε σε Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) και εντάχθηκε  στο Γ.Ν.Μυτιλήνης  «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Απευθύνεται σε όλο το πληθυσμό του νησιού (ενήλικες -  παιδιά & ΑμεΑ).

Σκοπός (βάσει του Ν 4025/11 κεφ Β΄ αρ.12) των ΚΕ Φ.Ι.ΑΠ  είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυικού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά ή αναπτυξιακά /αισθητηριακά προβλήματα.

Επιστημονικό προσωπικό:
 • ΠΕ Ψυχολόγος (1)
 • ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός (1)
 • ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας (1)
 • ΤΕ Λογοθεραπεύτρια  (1)
 • ΤΕ Φυσικοθεραπευτές (2)
 • ΤΕ Εργοθεραπευτής (1)
Διοικητικό προσωπικό:
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1)
Λοιπό προσωπικό:

ΔΕ Τεχνικός Υπεύθυνη Κλιμακίου Οικοτεχνικής Δραστηριότητας (1)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΨΥΧΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ
 • Φυσική & Λειτουργική Αποκατάσταση
  1. Φυσικοθεραπεία / Υδροθεραπεία (πισίνα)
  2. Εργοθεραπεία ( Μέθοδος Αισθητηριακής ολοκλήρωσης S.I.)
  3. Λογοθεραπεία
 • Αγωγή Υγείας : Προώθηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, συμβουλευτική υγείας, εκπαίδευση ασθενών στα πλαίσια της αυτόνομης διαβίωσης.
 • Ψυχολογική Υποστήριξη  & ατομική συμβουλευτική και γονέων.
 • Κοινωνική υποστήριξη , καταγραφή αναγκών, πληροφόρηση/ενημέρωση για νομοθεσία- επιδόματα – δικαιώματα των ασθενών κλπ. Δίκτυο με άλλες κοινωνικοπρονοιακές δομές (διασυνδετική) .

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ. Κέντρο

2253350801 & 2253029920

Φυσικοθεραπεία

2253350803 & 2253350814

Κοινωνική Υπηρεσία

2253350804

Ψυχολόγος

2253350805

Επισκέπτρια Υγείας

2253350806

Λογοθεραπεία

2253350807

Διοικητικές Υπηρεσίες

2253350815

Εργοθεραπεία

2253350817

Φαξ

2253024273

Email: kefiap@vostanio.gr
Διεύθυνση: Δάφια Καλλονής Λέσβου Τ.Κ 81107