Καινοτομίες - Διάχυση αποτελεσμάτων

 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ‘’ SAPFO’’ LEONARDO DA VINCI (10 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ)
 • Med Model Λογισμικό Προσομοίωσης Φροντίδας Υγείας
 • SIMTRAIN Λογισμικό Προσομοίωσης για εκπαίδευση & αξιολόγηση νοσηλευτικού προσωπικού.
 • DISCRETE SIMULATION FOR HEALTH SYSTEMS THEORITICAL FOUDATIONS IN HEALTH ECONOMICS
 • ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ: ΑΓΓΛΙΑ , ΓΑΛΛΙΑ , ΙΤΑΛΙΑ , ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ , ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.

 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 • ΗΜΕΡΙΔΕΣ-EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ