Χειρουργικός Τομέας

Χειρουργεία 2

Ο Χειρουργικός Τομέας του Γ.Ν.Μ. 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"  απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα :

(επιλέξτε το Τμήμα που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)