Σύνδρομο στέρησης

Τι είναι το σύνδρομο στέρησης της ουσίας;

Πρόκειται για το σύνολο των σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων και συνεπειών που εμφανίζονται, όταν διακόπτεται απότομα ή μειώνεται σημαντικά, η δοσολογία και συχνότητα της χρήσης μιας ουσίας στην οποία έχει εθιστεί το άτομο.

Είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει ποικιλία συμπτωμάτων, συνήθως αντίθετων με αυτά που προκαλεί η χρήση και ανάλογο των ουσιών που έχει εθιστεί ο χρήστης.

Ο χρόνος εμφάνισης των στερητικών συμπτωμάτων εξαρτάται, από την ημιπερίοδο ζωής της ουσίας και τον βαθμό μεταβολισμού της στον οργανισμό του χρήστη.

Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι σημαντική είναι:

  • Η επίδραση  ψυχολογικών παραγόντων, όπως η  προσωπικότητα του χρήστη.
  • Η επίδραση μαθησιακών παραγόντων (αν έχει βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία).

Τα σωματικά στερητικά συμπτώματα της ηρωίνης.

Δεν διαφέρουν καθόλου από τα συμπτώματα που εμφανίζει ένα οποιοδήποτε άτομο που προσβάλλεται από τον ιό της γρίπης. Τα συμπτώματα αυτά είναι: πόνοι στα κόκαλα και κομμάρες, πυρετός, ρινόρροια, διάρροια, ναυτία, εμετοί, πονοκέφαλος, τρεμούλα. Διαρκούν 3 – 5 ημέρες με φθίνουσα ένταση. Ακολουθούν 1-2 24ωρα με δυσκολία στην επέλευση του ύπνου και έκτοτε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα που αφορά την σωματική διάσταση του χρήστη. Η διεθνής βιβλιογραφία δεν αναφέρει καμία επίπτωση στη υγεία του ατόμου από την απότομη διακοπή των οπιούχων ουσιών και κυρίως, δεν αναφέρεται κανένας θάνατος από την απότομη διακοπή της λήψης οπιούχων ουσιών. Τα μέλη της οικογένειας συνήθως νιώθουν άσχημα, όταν βλέπουν να «υποφέρει» ο χρήστης από τα σωματικά στερητικά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να γίνονται περισσότερο ελαστικοί στην τήρηση των ορίων που αφορούν την διαδικασία της απεξάρτησης.

Τα σωματικά στερητικά συμπτώματα της κοκαΐνης:

  • Κατάθλιψη.
  • Αίσθηση κόπωσης και εξάντλησης. Αίσθημα πείνας.
  • Μελαγχολία.
  • Τάσεις αυτοκαταστροφής.
  • Πιο έντονα τα συμπτώματα από αυτά της ηρωίνης.