Εθελοντική Αιμοδοσία

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο σταθμός Αιμοδοσίας λειτουργεί σε 24η βάση και εξυπηρετεί όλα τα περιστατικά που χρήζουν μετάγγισης. Διακινεί περί τις 4800 μονάδες αίματος ετησίως.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  2251351233 & 2251048755
FAX: 2251048755

ΩΡΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 09.00-14.00 ΚΑΙ 17.00-20.00
  • ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.30-13.30