ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” ενδιαφέρεται να αναθέσει τον γενικό καθαρισμό (CPV:90911200-9) του ανακαινισμένου παλαιού κτιρίου, έργου χρονικής διάρκειας επτά (7) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών (από Δευτέρα έως και Κυριακή) αρχόμενη την επόμενη από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€ + ΦΠΑ.

Αρχείο: