ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΙΑΝΤΕ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ