ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΚ) ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ