ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΚ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ