ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΝΤΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ