ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΚΡΑ ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ