ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ- ΑΞΟΝΙΚΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ- ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΦΟΙΣ-ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΛΟΥΤΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ- ΑΞΟΝΙΚΟΣ